Ajuntament de Manresa
Esdeveniment seleccionat

Mesura de la presa de terra

Comparteix aquest acte a les xarxes socials

Aprendre a realitzar mesures de preses de terra amb diferents instal·lacions: industries, centres de transformació, estacions de distribució, torres elèctriques de AT,...

Data i hora: Els dies 14, 15 i 16 de maig de 2019, de 16.00 a 20.00 hores. Total 12 hores de curs.

Lloc: Sala de formació del CETIM, plana de l’Om, 6, 2n 3a de Manresa.

Ponent: Joan Romans Artigas, enginyer electrònic, enginyer tècnic de telecomunicacions i enginyer tècnic industrial

Inscripció: Al web www.cetim.cat, a la secretaria del Col·legi, al telèfon 938725762 o bé a l’a/e cetim@cetim.cat.

Preu: 170,00 € per als col·legiats, 150,00 € per als col·legiats amb RC del Col·legi i 270,00 € per als no col·legiats.

Objectiu del curs:

Aprendre a realitzar mesures de preses de terra amb diferents instal·lacions: Industries, centres de transformació, estacions de distribució, torres elèctriques de AT,...

Profunditzarem en els diferents mètodes de mesura, i la seva idoneïtat per cada tipus d’ instal·lació.

Saber valorar l’acoblament entre diferents preses de terra, i entendre l’efecte que produeix aquest acoblament.

I com a punt més important, aprendre a interpretar els resultats i valorar si són reals o són incorrectes o poc fiables.

A qui va dirigit:

El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen certificacions i verificacions periòdiques d’instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió, així com el manteniment d’instal·lacions Industrials.

Metodologia:

El curs es divideix en una part teòrica i una part pràctica.

La primera part es realitza un repàs teòric dels diferents mètodes de mesura, per entendre el seu funcionament, i saber interpretar correctament els resultats.

La segona part, que serà totalment pràctica, es realitzaran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals.

Programa:

TEORIA

 • Mesura de continuïtat

o   Utilitat

o   Procediment de mesura, R+ y R-, 200mA

o   Mesura a 2 o 4 fils

o   Valoració dels resultats

 • Mesura presa de Terra amb 2 piques auxiliars

o   Sistema de mesura, 3 fils o 4 fils

o   Separació piques auxiliars

o   Resistència contacte piques

o   Zona d’influència

o   Mesura terra Selectiva (amb 1 pinça)

                                         i.    Terres paral·leles

                                        ii.    Resistència global versus resistència toma terra

                                       iii.    No es necessari obrir pont seccionador

 • Mesura presa Terra sense piques auxiliars

o   Es una mesura de terra selectiva

o   Mesura amb 1 pinça

o   Mesura amb 2 pinces (Injecció i mesura)

o   Mesures d’equipotencialitat

 • Mesura del Terra en mode bucle

o   Mesura en sistemes TT

o   Mesura amb una pica auxiliar

o   Mesura sense pica auxiliar, P-PE (Ra)

o   Interpretació resultats

o   Mesures molt baixes, causes i solucions

 • Mesura de la Resistivitat del terreny

o   Sistemes de mesura (Wenner i Schlumberger)

o   Separació piques auxiliars

o   Resistència piques auxiliars

o   Mesures a diferents profunditats del terreny

o   Exemples de càlcul del sistema de Terra en funció resistivitat mesurada

 • Mesura del potencial de Terra

o   Mètode de mesura

o   Diagrama zona d’influència presa terra

 • Mesura del acoblament Terres

o   Conceptes preses terres independents

o   Efectes acoblament terra ferratges i de servei (Neutre)

o   Mesura d’acoblament

 • Mesura Presa Terra Torres d’Alta Tensió

o   Torres sense cable de guarda

o   Torres amb cable de guarda

                                         i.    Mesures de terres paral·leles

                                        ii.    Sistema de mesura, connexions

                                       iii.    Mesures disponibles

 1. Resistència global posta terra
 2. Resistència presa terra torre
 3. Resistència a través del cable de guarda
 4. Fuga a terra per cada peu de la torre
 • Freqüència de mesura

o   Com afecta la freqüència

                                         i.    Mesura de resistència /Impedància

o   Utilitat de modificació

o   Escombrat en freqüència (SWEEP)

PRÀCTIQUES

 • Mesura presa Terra Mode Bucle

o   Mesura en bucle amb 1 pica

o   Mesura en Mode Bucle, sense piques

                                         i.    Mesura Ra

                                        ii.    Mesura P-PE

o   Mesures sobre maquetes

                                         i.    Interpretació mesures

o   Mesures instal·lació aula

o   Mesures a través d’un altre transformador

                                         i.    Útil per determinar postes a terra de neutres deficients

 • Mesures de la Terra amb piques

o   Mesures de la terra amb el sistema 3 fils (2 piques)

                                         i.    Mesura sobre una maqueta

                                        ii.    Veure com ens afecten les resistències de les piques auxiliars

                                       iii.    Comprovació de si realitzem la lectura correcta o no

o   Mesura a 4 fils (2 piques)

                                         i.    Mesura sobre maqueta

                                        ii.    Comprovació eliminació resistència cables mesura

o   Mesura a 4 fils amb 2 piques i una pinça

                                         i.    Mesura sobre maqueta amb terres paral·lels

                                        ii.    Comprovació de la mesura d’una terra selectiva

 • Mesura presa terra sense piques

o   Comprovació impossibilitat mesura sobre una única presa de terra

o   Mesura amb una o dos pinces, en funció equip, sobre una instal·lació amb terres paral·leles

o   Mesura circuit d’equipotencialitat

 • Mesura de la resistivitat del terreny

o   Mètode Wenner

                                         i.    Mesura resistivitat a diferents profunditats

                                        ii.    Càlcul núm. piques per aconseguir una presa de terra determinada

o   Mètode Schlumberger

                                         i.    Mesura resistivitat a diferents profunditats

                                        ii.    Càlcul núm piques per aconseguir una presa de terra determinada

 • Mesura del acoblament entre preses de terra

o   Mesura entre preses de terra

                                         i.    Molt acoblades

                                        ii.    Poc acoblades

                                       iii.    No acoblades

o   Càlcul tensions acoblades

 • Mesura del potencial de Terra

o   Mesures per determinar la zona d’influència d’una presa de terra

 • Mesura Presa Terra d’una Torre d’Alta Tensió

o   Mesura sense cable de guarda

o   Mesura amb cable de guarda

                                         i.    Mesura global

                                        ii.    Mesura presa terra torre

                                       iii.    Mesura presa terra del cable de guarda

                                       iv.    Mesura a diferents freqüències (escombrat)

 • Mesures de continuïtat del conductor de protecció

o   Calibració mètode 2 fils

o   Mesures continuïtat a 2 fils

o   Mesures continuïtat a 4 fils

                                         i.    Comprovació de la compensació automàtica dels cables de mesura

o   Mesures de continuïtat d’una instal·lació (prototip)

 

Aquest curs, pot ser bonificat per la Fundación Tripartita. El Col·legi està acreditat com a entitat organitzadora per a gestionar la bonificació dels cursos de formació que organitza. Si ets una empresa i vols que et gestionem gratuïtament aquesta bonificació només has de posar-te en contacte amb el Departament de Formació del CETIM i t’informarem de tots els passos que cal seguir i sobre el funcionament de les bonificacions. La inscripció del curs s’ha de fer almenys una setmana abans de l’inici.

Més informació
https://bit.ly/2ZdEn3b
Lloc
Sala de formació del CETIM, plana de l'Om, 6, 2n 3a de Manresa
Dates
Del 14/05/2019 16:00 al 16/05/2019 20:00
Etiquetes
Formació
Públic
Públic adult
Període d'inscripció
del al