Ajuntament de Manresa
Esdeveniment seleccionat

Sensibilització de gènere

Comparteix aquest acte a les xarxes socials

Format: Semipresencial

Durada: 10 hores

Estructura del curs:

 • 5 hores en sessions presencials
 • 5 hores treball personal (plataforma Moodle)


Horari: divendres de 15h a 20h

Lloc: Casal de les Escodines (Carrer de Sant Bartomeu, 50, 52, 08241 Manresa)

A càrrec de:


Adreçat a:

 • Persones treballadores ocupades
 • Places limitades per a persones en situació d’atur


Preu: Totalment subvencionat

Reconeixement: Diploma expedit pel Consorci de Formació Contínua de Catalunya.

 
Objectius:

 • Reflexionar sobre la igualtat d’oportunitats i l’equitat de gènere a l’àmbit.
 • Adquirir eines que afavoreixin l’ús de fórmules comunicatives no sexistes niandrocèntriques.
 • Conèixer mesures de gestió del temps que faciliten la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • Identificar les diferents manifestacions d’assetjament presents a l’àmbit laboral i conèixer mesures de prevenció i actuació


Continguts:

 • Igualtat d’oportunitats: conceptes bàsics (equitat, igualtat formal, igualtat real, discriminació directa i
 • indirecta, acció positiva).
 • Anàlisi del mercat laboral i discriminacions per motiu de gènere.
 • Marc legislatiu: directives i legislació d’àmbit europeu, nacional i autonò-mic.
 • Marc legislatiu: plans d’igualtat.
 • Llenguatge inclusiu, no sexista ni androcèntric.
 • Conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
 • Corresponsabilització i doble jornada/presència femenina.
 • Assetjament sexual, per raó de sexe i psicològic: concepte i me-canismes de prevenció i actuació.

 https://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/sensibilitzacio-de-genere-frm21177

Més informació
https://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/sensibilitzacio-de-genere-frm21177
Lloc
CAE
Dates
10/12/2021 de 15:00 a 20:00