Ajuntament de Manresa
Esdeveniment seleccionat

Eines per a la mediació

Comparteix aquest acte a les xarxes socials

• Adquirir els coneixements necessaris per aplicar les tècniques i estratègies més adients en processos de mediació i dotar al mediador de coneixement vers la bona praxis en la professió. • Definir i identificar les principals característiques de la mediació i identifi-car la tipologia a partir d'un cas donat. • Coneixerà les etapes del procés de mediació i podrà planificar una a partir de dades donades. • Reflexionar sobre la idoneïtat o no d'una persona com a mediador a partir d'un cas donat. • Analitzar si un procés de mediació s'ha desenvolupat de manera correcta a partir d'un cas donat

• Què és la mediació?
o Definició de la mediació.
o Característiques de la mediació.
o Tipologia de mediació.

• Procés de mediació
o El abans de la mediació
o El durant de la mediació.
o El després de la mediació.

• El bon mediador
o El establiment de normes
o El no jutjar.
o La escota activa.
o La capacitat de transforma el conflicte.
o Saber pactar.

• Casos pràctics
o Cas de mediació en el empresa.
o Cas de mediació en la escola.
o Cas de mediació en la administració

Més informació
https://www.cae.cat/nivells/editorweb/titular/eines-per-a-la-mediacio-frm22140
Lloc
Manresa
Dates
Del 03/10/2022 16:00 al 28/11/2022 20:00
Etiquetes
Formació
Públic
Públic adult